Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
Home
ข่าวศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหาร


การจัดการความปลอดภัยอาหารเพื่อใช้งานจริงในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
PDF
พิมพ์
อีเมล

การจัดการความปลอดภัยอาหารเพื่อใช้งานจริงในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  

(Food Safety Management: A Practical Practices for The Beverage Industry) ฟรี!!!

 

http://kufirst.center.ku.ac.th/


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
คุณปรียชาติ จันทโชติ โทรศัพท์ 02-942-8629-35 ต่อ 1307, 094-705-8054 โทรสาร 02-942-7991
อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
สำนักงาน KU-FIRST ห้อง 322 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

 


 
การฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Controls for Human Food
PDF
พิมพ์
อีเมล

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Controls for Human Food

จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันที่  20-22 กันยายน พ.ศ. 2560

ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วิทยากร

1. ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. รศ.ดร.ประเวทย์  ตุ้ยเต็มวงศ์ ภาควิชาจุลชีวิวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. ดร.จิตศิริ  ราชตนะพันธุ์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ราคาท่านละ 14,999 บาท


วิธีการชำระเงิน

โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี :    หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร          

เลขที่บัญชี: 374-1-49269-8              

ธนาคาร: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

สาขา:     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ คุณปรียชาติ จันทโชติ, โทรศัพท์: 094-705-8054 หรือ Fax: 02-942-7991 หรือ e-mail : kufsp@hotmail.com

 

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/PW29Bj

 

 

 

 
งานเสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย : การผลิตก๋วยเตี๋ยวปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน”
PDF
พิมพ์
อีเมล

 

เสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย : การผลิตก๋วยเตี๋ยวปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน” ฟรี

 

เรียนเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย : การผลิตก๋วยเตี๋ยวปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องละอองฟ้า (305) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคก๋วยเตี๋ยว ในกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว และความปลอดภัยอาหาร และเข้าใจในเรื่องข้อกำหนด

หลักเกณฑ์และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุเจือปนในอาหารอย่างถูกต้อง

รับจำนวนจำกัด!!!
โปรดตอบกลับภายในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สำนักงาน KU FIRST ห้อง 322 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คุณปรียชาติ จันทโชติ โทรศัพท์ 02-942-8629-35 ต่อ 1307, 094-705-8054 โทรสาร 02-942-7991
Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที https://goo.gl/U8WDZZ

 
FFTC-KU Risk Management on Agrochemicals through Novel Technologies for Food Safety in Asia
PDF
พิมพ์
อีเมล

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาฟรี เรื่อง FFTC-KU Risk Management on Agrochemicals through Novel Technologies for Food Safety in Asia (Nov 11-12, 2015)

 

ด้วยความตระหนักต่อการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรอันอาจมีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)  ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม FFTC ประเทศไต้หวัน จัดโครงการสัมมนาระดับนานาชาติ เรื่อง FFTC-KU Risk Management on Agrochemicals through Novel Technologies for Food Safety in Asia  ฟรีค่าลงทะเบียน แต่รับจำนวนจำกัด (มีอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา)

การสัมมนาจะมีขึ้นในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ นครปฐม

ทั้งนี้ได้แนบกำหนดการสัมมนาและใบสมัครมาพร้อมนี้ หรือ หรือดาวน์โหลดทาง https:/fftcku.wordpress.com/
กำหนดรับใบสมัครถึงเวลา 16.00 น. ของวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558

ทั้งนี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ

 

หากผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องการจองห้องพัก โปรดติดต่อโดยตรงกับสามพรานริเวอร์ไซด์
Sampran Riverside, Nakhon Pathom, Thailand
Km 32 Pet Kasem Road, Sampran, Nakorn Pathom, 73110 Thailand
Tel: +66 34 322588 – 93   Fax: +66 34 322775
Website:
http://www.sampranriverside.com/

 

หากมีข้อสงสัยใดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Since Farm chemicals are great concern on produce safety, on behalf of an organizing committee, Food Science and Technology Department at Kasetsart University and KU-FIRST together with FFTC, Taiwan; we would like to invite you and others who might be interested to attend an international seminar entitled

“FFTC-KU Risk Management on Agrochemicals through Novel Technologies for Food Safety in Asia”
Free registration!!! Limited seat available

at Sampran Riverside, Nakorn Pathom, Thailand on November 11-12, 2015

Please see the attached file for more information and a registration form.

or visit https:/fftcku.wordpress.com/

Please submit the registration form by 4:oo p.m. on October 30, 2015

 

For accommodation, please directly contact to:
Sampran Riverside, Nakhon Pathom, Thailand
Km 32 Pet Kasem Road, Sampran, Nakorn Pathom, 73110 Thailand
Tel: +66 34 322588 – 93   Fax: +66 34 322775
Website:
http://www.sampranriverside.com/

 

If you have any questions, please feel free to let us know at อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
ASEAN FOOD SAFETY FORUM 2
PDF
พิมพ์
อีเมล

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด และนิตยสารอินโนแล็บ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยอาหารระดับนานาชาติ ASEAN FOOD SAFETY FORUM ครั้งที่ 2” ในหัวข้อ "Keep Abreast on Global Food Safety Issues and Regulations” ภายในงาน “Thailand Lab 2014” ในวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 102A ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าฟัง   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการตอบแทน และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และสาธารณะ ในการเผยแพร่งานวิชาการและความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร นอกจากนั้น ยังเป็นเวทีในการเรียนรู้ของผู้ประกอบ การในภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตอาหารให้ปลอดภัยพร้อมกับเปิด โอกาสในการแลกเปลี่ยนทัศนะความรู้และประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการทั้งภาคการศึกษาและภาครัฐ และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเกี่ยวข้อง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 3
Scroll Up