Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
Home
ข่าวศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหาร


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” (EVA) และ โครงการฝึกอบรบหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM)
PDF
พิมพ์
อีเมล

สมัครฟรี!!!

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” (EVA) และ โครงการฝึกอบรบหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” (EVA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วันที่ 19 มีนาคม 2561 (กำหนดการและใบสมัครดังแนบ)

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 (กำหนดการและใบสมัครดังแนบ)
 
สถานที่จัดอบรม ห้องละอองฟ้า (305) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
สนใจสมัครติดต่อ: ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล/คุณปรียชาติ จันทโชติ/คุณณัฐชา พัตรปาน
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โทรศัพท์ 083-259-6363/094-705-8054, Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
 
 

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” (EVA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  วันที่ 19 มีนาคม 2561

 

                                                                                                                     ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม EVA  ปี 61

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 21-23 มีนาคม 2561

                                                                                                                               ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม RM  ปี 61


 
การเสวนา เรื่อง อาหารทะเลปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน” รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ฟรี!!!
PDF
พิมพ์
อีเมล

การเสวนา เรื่อง อาหารทะเลปลอดภัย 

สบายใจเมื่อรับทาน” รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ฟรี!!!

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ .. 2561 เวลา 08.30-13.00  ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       เพื่อนำเสนอสถานการณ์และการควบคุมการห้ามใช้ฟอร์มาลีนในผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ข้อกำหนดและการใช้วัตถุเจือปนในอาหารทะเล มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบคุณภาพอาหารทะเล รวมไปถึง นวัตกรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารจากปลาทะเล เพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

 

จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

โดย คณะประมง ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 

รับจำนวนจำกัด

 สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาได้ที่ https://goo.gl/ke2saV

 ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ .. 2561

แบบตอบรับการเสวนา <<<คลิก

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
คุณปรียชาติ จันทโชติ โทรศัพท์ 02-942-8629-35 ต่อ 1307, 094-705-8054  โทรสาร 02-942-7991
อีเมล  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
สำนักงาน KU-FIRST ห้อง 322 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

 


 
การจัดการความปลอดภัยอาหารเพื่อใช้งานจริงในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
PDF
พิมพ์
อีเมล

การจัดการความปลอดภัยอาหารเพื่อใช้งานจริงในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  

(Food Safety Management: A Practical Practices for The Beverage Industry) ฟรี!!!

 

http://kufirst.center.ku.ac.th/


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
คุณปรียชาติ จันทโชติ โทรศัพท์ 02-942-8629-35 ต่อ 1307, 094-705-8054 โทรสาร 02-942-7991
อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
สำนักงาน KU-FIRST ห้อง 322 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

 


 
การฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Controls for Human Food
PDF
พิมพ์
อีเมล

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Preventive Controls for Human Food

จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันที่  20-22 กันยายน พ.ศ. 2560

ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วิทยากร

1. ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. รศ.ดร.ประเวทย์  ตุ้ยเต็มวงศ์ ภาควิชาจุลชีวิวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. ดร.จิตศิริ  ราชตนะพันธุ์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ราคาท่านละ 14,999 บาท


วิธีการชำระเงิน

โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี :    หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร          

เลขที่บัญชี: 374-1-49269-8              

ธนาคาร: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

สาขา:     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ คุณปรียชาติ จันทโชติ, โทรศัพท์: 094-705-8054 หรือ Fax: 02-942-7991 หรือ e-mail : kufsp@hotmail.com

 

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/PW29Bj

 

 

 

 
งานเสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย : การผลิตก๋วยเตี๋ยวปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน”
PDF
พิมพ์
อีเมล

 

เสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย : การผลิตก๋วยเตี๋ยวปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน” ฟรี

 

เรียนเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย : การผลิตก๋วยเตี๋ยวปลอดภัย “สบายใจเมื่อรับทาน” จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องละอองฟ้า (305) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคก๋วยเตี๋ยว ในกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว และความปลอดภัยอาหาร และเข้าใจในเรื่องข้อกำหนด

หลักเกณฑ์และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุเจือปนในอาหารอย่างถูกต้อง

รับจำนวนจำกัด!!!
โปรดตอบกลับภายในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สำนักงาน KU FIRST ห้อง 322 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คุณปรียชาติ จันทโชติ โทรศัพท์ 02-942-8629-35 ต่อ 1307, 094-705-8054 โทรสาร 02-942-7991
Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที https://goo.gl/U8WDZZ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 4
Scroll Up