Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
Home  //  ข่าวสาร  //  แนวทางการผลิตอาหารให้ปลอดภัยสำหรับ SMEs
แนวทางการผลิตอาหารให้ปลอดภัยสำหรับ SMEs
PDF
พิมพ์
อีเมล

 

        หนังสือ “แนวทางการผลิตอาหารให้ปลอดภัยสำหรับ SMEs” จำนวน 6 เล่ม ได้แก่ อาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง, อาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท, เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส, เครื่องดื่ม, อาหารแห้งและกึ่งแห้ง และอาหารหมัก   ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารระดับ SMEs เตรียมเข้าสู่ระบบ HACCP (โครงการ Pre-HACCP) โดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST) ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
Scroll Up